Beerse - Alberstraat

Beerse

In Beerse realiseren we in opdracht de gemeente Beerse het project “Alberstraat” (omvormen straat tot fietsstraat).
Het project omvat volgende werken :
- het opbreken van de bestaande wegenis
- het vernieuwen van de greppels
- het aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding
- plaatselijke aanpassingen aan het voetpad

Hou me op de hoogte

Beerse - Alberstraat - Beerse