Putte - Oude Molen

Putte

In Putte realiseren we in opdracht van Pidpa en Gemeente Putte het ontwerp van Sweco Belgium. Dit ontwerp bestaat uit weg- en rioleringswerken in de Oude Molen.
Het project omvat volgende werken :

- het opbreken van de bestaande wegenis, lijnvormige elementen en bestaande riolering
- alle nodige grondwerken
- het plaatsen van nieuwe rioleringsbuizen met aansluitingen en inspectieputten
- het bouwen van een pompstation in de Oude Molen
- het plaatsen van lijnvormige elementen : kantstroken en trottoirbanden
- het aanbrengen van nieuwe wegverharding in asfalt
- het aanleggen van nieuwe grachten en ruimen van bestaande grachten

Hou me op de hoogte

Putte - Oude Molen - Putte