Schoten - Churchilllaan

Schoten

In Schoten realiseren we in opdracht van Aquafin in samenwerking met water-link en Gemeente Schoten het ontwerp van Studiebureau S. Bilt bv. Dit ontwerp bestaat uit weg- en rioleringswerken in de Churchilllaan tussen de Borkelstraat en J. Gijselsstraat.
Het project omvat volgende werken :
- De aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel in de Churchilllaan vanaf het kruispunt Victor Nelisstraat tot en met het kruispunt Papenaardekenstraat.
- Het afvalwater zal worden aangesloten op de bestaande riolering ter hoogte van de Jozef Gijselsstraat en de Borgeindstraat.
- Het regenwater zal worden aangesloten op de bestaande koker en gracht ter hoogte van de Jozef Gijselsstraat.
- De centrale rijweg in de Churchilllaan wordt maximaal intact gelaten waar mogelijk en wordt enkel plaatselijk hersteld ten behoeve van de rioleringswerken.
- De zijstroken ter hoogte van de woningen worden volledig heraangelegd.
- De fietspaden in betonstraatstenen worden vernieuwd in een roodbruine bitumineuze verharding.
- De bestaande kasseien worden hergebruikt voor de aanleg van een nieuwe rijloper met infiltrerende opbouw.
- De parkeerstrook wordt aangelegd met grasbetontegels met infiltrerende opbouw.

Hou me op de hoogte

Schoten - Churchilllaan - Schoten