Wijk Meerheide

Zoersel

In de wijk “Meerheide” te Zoersel realiseren we in opdracht van Pidpa en Gemeente Zoersel het ontwerp van Groep Infrabo. Dit ontwerp bestaat uit de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en wegenis in de volgende straten :

Meerheide, Meerheideweg, Hazepad, Vennelaan, Schaddestraat, Turfstraat en Cyriel Buysselaan.

Het project omvat volgende werken :
- het opbreken van de bestaande infrastructuur
- alle nodige grondwerken
- het aanleggen van een gescheiden riolering, deels type infiltratie-transportriool
- het voorzien van de vereiste afwatering
- het aanleggen van straatgoten, kantstroken en trottoirbanden
- het aanleggen van grachten
- het plaatsen van huis- en kolkaansluitingen
- het bouwen van kunstwerken
- het aanbrengen van een nieuwe verharding in asfalt

Hou me op de hoogte

Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel
Wijk Meerheide - Zoersel